Palvelut

Kaikissa palveluissa työ sovitetaan asiakkaan tarpeisiin ja aikatauluun. RealityCheck tarjoaa käytettävyyspalveluita sekä yksittäisinä toimeksiantoina että osana laajempaa yhteistyötä.

Käytettävyyspalveluita voi käyttää olipa kehitettävänä tuotteena Windows-ohjelmisto, järjestelmä, mobiili- tai verkkopalvelu (Internet, intranet, extranet) tai jokin laite.

RealityCheckillä on monipuolinen ja pitkä käytettävyysalan kokemus mm. Windows-sovelluksista ja verkkopalveluista erilaisten kohdekäyttäjäryhmien osalta

Käytettävyyden varmistaminen

Tuotteen tai palvelun käytettävyys selvitetään arvioinnein tai testaamalla sitä todellisilla tehtävillä käyttäjien kanssa. Saatuja tietoja hyödynnetään tuotteen/palvelun kehittämisessä. Käytettävyystutkimus tehdään usein suunnitteluvaiheessa prototyypeillä. Joskus on kuitenkin tarpeen selvittää myös jo käytössä olevan tuotteen/palvelun käytettävyys jatkokehityksen määrittelemiseksi.

Käyttäjätutkimus

Aina tuotetta tai palvelua suunniteltaessa ei tunneta tarpeeksi käyttäjiä, heidän tarpeitaan ja näkemyksiään. Tällöin tarvitaan käyttäjätutkimusta, jolla haetaan käyttäjiltä vastauksia suunnittelun kysymyksiin. 

Käyttöliittymäsuunnittelu ja konsultointi

RealityCheck auttaa asiakkaitaan myös käyttöliittymäsuunnittelussa ja tarjoaa tarpeen mukaan myös muuta käytettävyyteen liittyvää konsultointia kuten koulutusta.