Käytettävyys projektissa

Kuva projektin prosessista


Käyttäjälähtöinen tuote tai palvelu ei synny kerralla, vaan on iteratiivinen prosessi, joka alkaa käyttäjätarpeiden kartoittamisesta.

Käytettävyyden kehityksen kannalta keskeisimmät vaiheet ovat määrittely ja suunnittelu.

Myös valmiin tuotteen tai palvelun käyttöä kannattaa tutkia sen seuraavaa kehityssykliä varten.

RealityCheck - palveluna käytettävyys

RealityCheck Consulting on keskittynyt tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita ja käytännönläheisiä käytettävyyspalveluita, joiden avulla yritykset ja muut organisaatiot voivat tehdä laitteistaan, ohjelmistoistaan, järjestelmistään ja palveluistaan mahdollisimman helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä käyttäjille.

Käytettävyys on tärkeä kilpailutekijä. Vaikeasti käytettävät tuotteet ja palvelut eivät vastaa käyttäjien tarpeisiin oikealla tavalla ja turhauttavat tarpeettomalla monimutkaisuudella ja epäselvyydellä. Lisäksi käyttäjien tekemien virheiden selvittely vie aikaa ja on usein kallista. Käyttäjäystävällinen tuote tai palvelu sen sijaan hyödyttää sekä käyttäjiä että valmistajia ja palveluntarjoajia. Käytettävyys on monimuotoinen käsite, joka kattaa käyttäjät ja heidän tarpeensa, käyttöympäristön, käyttötilanteet sekä tuotteen/palvelun käyttöliittymän, rakenteen, toiminnallisuuden ja sisällön.

Hyvä käytettävyys ei synny itsestään, vaan vaatii

a) Erilaisten käyttäjäryhmien ja heidän tarpeittensa ja toiveittensa tunnistamista

b) Käyttäjän ja käyttöympäristön suhteen huomioimista

c) Toiminnallisuuksien toteuttamista niin, että ne ovat helposti opittavissa, muistettavissa, ymmärrettävissä ja että niiden käyttö on mahdollisimman vaivatonta

Lisäksi vaaditaan asiantuntevaa suunnittelua. RealityCheckin perustajalla on yli 16 vuoden kokemus käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja tutkimuksesta.